Nová Brezovka - Dom dona Luigiho - Nové mládežnícke Saleziánske komunitné a pastoračné centrum s ubytovaním a športovým areálom.
Toggle Bar

Denník prác

Ako napredovala realizácia stavby nová Brezovka v roku 2023?

 • JAR
  • V rámci hlavného tímu sme sa dohodli, že chata sa bude volať po našom obľúbenom don Luigim Ondrejkovi. Aký lepší pomník by sme mu mohli postaviť, než dom, ktorý bude slúžiť mladým a rodinám. Teda nový názov chaty bude Dom dona Luigiho.
 • MAREC
  • Projektanti dokončili navrhnuté úpravy, ktoré mali zabezpečiť zníženie nákladov na realizáciu stavby.
 • MÁJ
  • Obdržali sme posledné potrebné stavebné povolenia a rozhodnutia.
  • Zároveň sme s elektrárňami riešili aj novú prípojku pre chatu.
 • OKTÓBER
  • Rozhodlo sa, že verejné obstarávania budeme robiť po menších celkoch, čo nám dá väčšiu flexibilitu a môže pomôcť znížiť náklady.
 • NOVEMBER
  • Uskutočnila sa prvá väčšia brigáda počas ktorej sme zakopávali elektrický kábel k budúcemu novému elektromeru.
  • Bola vysúťažená prvá etapa stavby.
 • DECEMBER
  • Začali sa stavebné práce. Terénne a výkopové práce, ktoré čiastočne spomalilo sychravé počasie a premočený terén.
  • Chlapi pod vedením direktora Dominika rozobrali starú dreváreň.

Pred nami je ešte veľa práce. Aj tej v monterkách, aj tej pri hľadaní ďalších zdrojov financovania.  Ďakujeme Vám všetkým za akúkoľvek podporu. Či už materiálnu, finančnú, duchovnú, alebo zdieľaním našich príspevkov.

 

Ako vyzeral proces stavby si môžete pozrieť v tomto videu.

Čo nás k tomu priviedlo ?

Podobne ako don Luigi Ondrejka, s jeho príslovečnou dobrotou, keď organizoval nezabudnuteľné pobyty pri mori pre deti Slovenských emigrantov - "kolónie", chceme aj my vytvoriť jedinečný priestor v ktorom deti, mladí a rodiny zažijú pocit domova a prijatia.

Cieľ:

- Kvalitnejšie podmienky pre prácu s mládežou a rodinami
- Posilnenie saleziánskej výchovy v regióne
- Priestor pre duchovný, spoločenský a osobnostný rozvoj

Viac info

Prečo:

- Stará chata je v zlom technickom stave
- Rozšíriť využiteľnosť chaty a areálu
- Chýbajúca chata pre saleziánske strediská na východe

Viac info

Ako:

- Svojpomocne s podporou komunity a jej priaznivcov
- S podporou spriaznených firiem a organizácií
- Prostredníctvom dostupných dotačných schém

Viac info

Udržateľnosť:

- Prenájom priestorov na komerčné účely pre firmy (teambuilding)
- Ponuka priestorov aj iným organizáciám
- Tvorba programu pre školy a školské kolektívy

Viac info

 

Miesto výstavby objektu


Miesto objektu

Ak sa Vám tento projekt zapáčil, podporiť nás môžete:

 • Modlitbami
 • Šírením tejto myšlienky medzi ďalších dobrodincov
 • Hmotnou pomocou rôzneho charakteru
 • Osobne pri stretnutí so Saleziánom
 • Zaslaním ľubovoľnej sumy na účet  SK51 0200 0000 0043 6632 7153  s poznámkou „Nová Brezovka“

 

 

Kontaktná osoba:
Dominik Felber, SDB

0911 760 048 · bardejov@saleziani.sk

Facebook · Instagram · Saleziáni-Bardejov

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov