Nová Brezovka - Dom dona Luigiho - Nové mládežnícke Saleziánske komunitné a pastoračné centrum s ubytovaním a športovým areálom.
Toggle Bar

Čo nás k tomu priviedlo ?

Podobne ako don Luigi Ondrejka, s jeho príslovečnou dobrotou, keď organizoval nezabudnuteľné pobyty pri mori pre deti Slovenských emigrantov - "kolónie", chceme aj my vytvoriť jedinečný priestor v ktorom deti, mladí a rodiny zažijú pocit domova a prijatia.

Cieľ:

- Kvalitnejšie podmienky pre prácu s mládežou a rodinami
- Posilnenie saleziánskej výchovy v regióne
- Priestor pre duchovný, spoločenský a osobnostný rozvoj

Viac info

Prečo:

- Stará chata je v zlom technickom stave
- Rozšíriť využiteľnosť chaty a areálu
- Chýbajúca chata pre saleziánske strediská na východe

Viac info

Ako:

- Svojpomocne s podporou komunity a jej priaznivcov
- S podporou spriaznených firiem a organizácií
- Prostredníctvom dostupných dotačných schém

Viac info

Udržateľnosť:

- Prenájom priestorov na komerčné účely pre firmy (teambuilding)
- Ponuka priestorov aj iným organizáciám
- Tvorba programu pre školy a školské kolektívy

Viac info

Denník prác

 

13. november 2023: Začiatok výstavby prvej etapy 

V pondelok 13. novembra oficiálne odštartovala prvá fáza výstavby Novej Brezovky. Všetko sa rozhýbalo na brigáde, ktorá sa uskutočnila v sobotu 4. novembra.

 

KLIKNITE TU a prečítajte si podrobnejšie ako napreduje stavba novej chaty na Brezovke.

 

Miesto výstavby objektu


Miesto objektu

Ak sa Vám tento projekt zapáčil, podporiť nás môžete:

  • Modlitbami
  • Šírením tejto myšlienky medzi ďalších dobrodincov
  • Hmotnou pomocou rôzneho charakteru
  • Osobne pri stretnutí so Saleziánom
  • Zaslaním ľubovoľnej sumy na účet  SK51 0200 0000 0043 6632 7153  s poznámkou „Nová Brezovka“

 

Kontaktná osoba:
Dominik Felber, SDB
0911 760 048 · bardejov@saleziani.sk

Facebook · Instagram · Saleziáni-Bardejov