Nová Brezovka - Dom dona Luigiho - Nové mládežnícke Saleziánske komunitné a pastoračné centrum s ubytovaním a športovým areálom.
Toggle Bar

Nová Brezovka - cieleCieľom je:

 • Vytvoriť jedinečný priestor pre potreby práce s mládežou v tichej obci Brezovka v Bardejovskom okrese
 • Posilniť saleziánsku výchovu v regióne a prácu v oblasti prevencie mládeže
 • Priniesť nové formy využitia chaty a lokality, ktoré sa už teraz čiastočne realizujú (zážitková pedagogika Saleziánskym štýlom - orientačné dni, duchovné sústredenia, turistika a cykloturistika po okolí – napr. pútnická cyklotrasa v okolí, rodinné tábory a podobne.)
  Skvalitniť ubytovanie a prostredie pre mládež a rodiny v rámci areálu
 • Ponúknuť výchovné, športové a orientačné aktivity pre školské kolektívy a iné mládežnícke organizácie v regióne


 

Nová Brezovka - ciele

        Prečo:

 • Existujúca chata nevyhovuje kapacitným a hygienickým štandardom, je v zlom technickom stave a jej rekonštrukcia nie je ekonomický rentabilná
 • Narastajúci záujem o voľnočasové aktivity v prírode v duchu Saleziánskej spirituality
 • Zaznamenali sme dopyt po podobnom zariadení z celého východného Slovenska (8 ďalších saleziánskych stredísk len na východe + ďalšie organizácie ako skauti, školy a športové kluby)
 • Chceme zúročiť potenciál areálu rozšírením spektra využiteľnosti chaty a areálu v obci Brezovka


 

Nová Brezovka - ciele


Ako:

 • Svojpomocne s podporou lokálnej komunity a jej priaznivcov
 • S podporou spriaznených firiem a organizáci
 • Prostredníctvom dostupných dotačných schém
 • S podporou samospráv, vyššieho územného celku a ministerstiev


 

Nová Brezovka - ciele

         
        Udržateľnosť:

 • Prenájom priestorov na komerčné účely pre firmy (teambuilding a podobne)
 • Ponuka priestorov aj iným organizáciám
 • Tvorba programu pre školy a školské kolektívy

Ak sa Vám tento projekt zapáčil, podporiť nás môžete:

 • Modlitbami
 • Šírením tejto myšlienky medzi ďalších dobrodincov
 • Hmotnou pomocou rôzneho charakteru
 • Osobne pri stretnutí so Saleziánom
 • Zaslaním ľubovoľnej sumy na účet  SK51 0200 0000 0043 6632 7153  s poznámkou „Nová Brezovka“

 

 

Kontaktná osoba:
Dominik Felber, SDB

0911 760 048 · bardejov@saleziani.sk

Facebook · Instagram · Saleziáni-Bardejov

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja