Nová Brezovka - Dom dona Luigiho - Nové mládežnícke Saleziánske komunitné a pastoračné centrum s ubytovaním a športovým areálom.
Toggle Bar

 

  • Modlitbami qr kod
  • Šírením tejto myšlienky medzi ďalších dobrodincov
  • Hmotnou pomocou rôzneho charakteru
  • Osobne pri stretnutí so Saleziánom
  • Zaslaním ľubovoľnej sumy na tento účet  SK51 0200 0000 0043 6632 7153  s poznámkou „Nová Brezovka“