Nová Brezovka - Dom dona Luigiho - Nové mládežnícke Saleziánske komunitné a pastoračné centrum s ubytovaním a športovým areálom.
Toggle Bar

 

Nová Brezovka - O násSaleziáni don Bosca sú katolíckou rehoľou,
ktorá sa od svojho založenia v 19. storočí venuje primárne výchove dospievajúcej mládeže. Je to však mládež, ktorá žije vo svojej rodine. A keďže je dnes inštitút rodiny ako takej vo veľkej kríze, preto sa aj ťažisko činnosti saleziánov presunulo na kresťanské formovanie celých rodín, budovanie miestnej komunity a ovplyvňovanie celej spoločnosti v oblasti výchovy.Saleziáni prišli na Slovensko v roku 1924 a dnes tu pôsobia v 23 strediskách v mestách po celom Slovensku. Do Bardejova sa dostali v posledných rokoch komunistického režimu, v roku 1987. Po tajnom pôsobení počas posledných dvoch rokov totality sa v roku 1990 zverejnili a začali verejne pôsobiť medzi bardejovskou mládežou.

Nová Brezovka - O nás
Nová Brezovka - O nás


Popri klubovej činnosti (stretká, krúžky, šport a prímestské tábory) silne využívajú výchovný potenciál pobytu v prírode. Na tieto účely sa dá vhodne použiť duchovno-rekreačno-športový pobyt na chate (skúsenosť ešte z totality tzv. „chalúpky“).Po viacerých krátkodobo využívaných chatách na rôznych miestach v Bardejovskom okrese sa v roku 2003 podarilo v obci Brezovka svojpomocne zrekonštruovať darovaný starý dom, ktorý na tieto potreby doteraz veľmi dobre slúžil nielen pre miestne bardejovské stredisko, ale aj pre viaceré saleziánske strediská na východnom Slovensku.Vhodné prostredie (dostupnosť, príroda, ticho...) a vľúdne prijatie miestnych dedinčanov urobili z chaty dôstojné miesto nielen na duchovné obnovy a cvičenia, ale aj pre športové a rekreačné pobyty rôzneho typu: sústredenia hudobných a športových kolektívov od saleziánov z celého východného Slovenska.Tu sme však narazili na dva problémy: obmedzený počet miest na ubytovanie a neschodnosť opravy starého domu.

Nová Brezovka - O nás

Ak sa Vám tento projekt zapáčil, podporiť nás môžete:

  • Modlitbami
  • Šírením tejto myšlienky medzi ďalších dobrodincov
  • Hmotnou pomocou rôzneho charakteru
  • Osobne pri stretnutí so Saleziánom
  • Zaslaním ľubovoľnej sumy na účet  SK51 0200 0000 0043 6632 7153  s poznámkou „Nová Brezovka“

 

 

Kontaktná osoba:
Dominik Felber, SDB

0911 760 048 · bardejov@saleziani.sk

Facebook · Instagram · Saleziáni-Bardejov

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja