Nová Brezovka - Dom dona Luigiho - Nové mládežnícke Saleziánske komunitné a pastoračné centrum s ubytovaním a športovým areálom.
Toggle Bar

Pôdorys prízemia


Pôdorys prízemia:

Pri návrhu prvého nadzemného poschodia sme vychádzali z filozofie chaty ako objektu, ktorý prepája priestor ľudí s priestorom prírody. Veľké otvorené presklené plochy, ktorých variabilita dokáže zväčšiť kapacitu priestoru, prepája interiér s exteriérom. Záhrada, dejisko rôznych aktivít, bude v symbióze s interiérom ako miestom modlitieb, vzdelávania a občerstvenia. Na prvom poschodí sú plánované tieto miestnosti: kaplnka, šatne, WC, kuchyňa, spoločenská miestnosť s jedálňou.


 


 

Pôdorys poschodia


Pôdorys poschodia

Na druhom nadzemnom poschodí je umiestnená ubytovacia časť, ktorá ponúkne priestor pre 40 ubytovaných, 2 kňazov a 2 hostí. Ubytovanie je rozdelené do dvoch krídel a v prípade ubytovania mládeže je možné jasne oddeliť dievčenskú a chlapčenskú časť. Ubytovanie pre hostí je riešené bunkovým usporiadaním. V jednej bunke je samostatná kúpeľňa s WC, izba s dvoma lôžkami a izba s tromi lôžkami. 


 

Umiestnenie


Umiestnenie

Brezovka leží v Nízkych Beskydách v hornej časti potoka ústiaceho do Tople. Nadmorská výška v strede obce je 360 m n. m. a v chotári 350—388 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové súvrstvia a svahové hliny. Lesný porast s preva­hou buka a brezy je len v severnej a západnej časti.

Obec Brezovka vznikla v rokoch 1553 - 72 pod názvom Brezowa ako osada pan­stva Makovica


 

 

Pohľady

Celý objekt je pomocou použitia odlišných farebných materiálov opticky rozdelený na dva menšie do seba zapadajúce objekty. Strohosť fasád vystriedala rozohraná dynamická štruktúra. Zároveň pôsobí hmota objektu opticky menšie a dostáva ľudskejšie vidieckejšie merítko. 

Pohľad

Pohľad

Pohľad

Pohľad


 

Vizualizácie

 

Pohľad

Pohľad

Pohľad

Ak sa Vám tento projekt zapáčil, podporiť nás môžete:

  • Modlitbami
  • Šírením tejto myšlienky medzi ďalších dobrodincov
  • Hmotnou pomocou rôzneho charakteru
  • Osobne pri stretnutí so Saleziánom
  • Zaslaním ľubovoľnej sumy na účet  SK51 0200 0000 0043 6632 7153  s poznámkou „Nová Brezovka“

 

 

Kontaktná osoba:
Dominik Felber, SDB

0911 760 048 · bardejov@saleziani.sk

Facebook · Instagram · Saleziáni-Bardejov

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja