Nová Brezovka - Dom dona Luigiho - Nové mládežnícke Saleziánske komunitné a pastoračné centrum s ubytovaním a športovým areálom.
Toggle Bar

Denník prác

 

Chcete mať prehľad, ako napreduje samotná stavba Novej Brezovky? Dočítate sa to v tomto denníku prác.

 • MÁJ 2024
  • Na stropnú dosku na prízemí sa vybudovali múry poschodia.
  • Podarilo sa vybudovať novú kanalizáciu na novú žumpu.
  • Napojili sme starú chatu na novú kanalizáciu
  • Začali sme búrať starú žumpu. Práce na búraní nám skomplikovalo počasie, hĺbka starých žúmp a starý altánok. Určite nájdeme riešenie.
  • Čaká nás výstavba nového altánku, osadenie strechy, osadenie technológie úpravne vody a osadenie okien.
  • Čo nás najviac trápi sú finančné prostriedky. Bez Božieho požehnania a tvojej pomoci je márna naša námaha
  • Ako prebiehala výstavba v máji si môžete pozrieť v tomto videu.
 • APRÍL 2024
  • V apríli sa dokončili múry na prízemí domu a prvá stropná betónová doska.
  • Vedľa domu sa osadila nová žumpa pre odpadové vody. Apríl nás neušetril od problémov, ktoré stavba prináša. Museli sme riešiť drobný detail a to napojenie starej chaty na žumpu a už upravenú vodu. Rozhodli sme, že starú žumpu zbúrame a chatu napojíme na novú žumpu a vodu na chate budeme mať bez príchute minerálky.
  • Aj naďalej hľadáme financie. Stavba rastie peňazí ubúda.
  • Ako prebiehala výstavba v apríli si môžete pozrieť v tomto videu.
 • MAREC 2024
  • Stavba domu Don Luigiho sa v marci rozbehla naplno. Keď počasie a terén dovolil, hneď sa začali zemné práce na úprave terénu.
  • Okolo stavby je upravený terén už na konečnú podobu.
  • Po terénnych úpravách sa práce začali na základoch stavby, základovej betónovej dosky a obvodových múrov.
  • Ako prebiehala výstavba v marci si môžete pozrieť v tomto videu.
 • FEBRUÁR 2024
  • Práce vo februári sa začali komplikovať. Veľmi mokrá zemina a nás donútila v prvej polovici pozastaviť stavebné práce a náš plán mať do Veľkej Noci základovú dosku sa nepodarilo splniť.
  • Čo sa však podarilo boli zemné práce okolo stavby pre lepší prístup a prípravné práce pre demontáž pôvodnej žumpy.  Ďalšie práce na dome Dona Luigiho sa začnú po dohode s dodávateľom stavby až po Veľkej Noci.
  • Ako prebiehala výstavba vo februári si môžete pozrieť v tomto videu.
 • JANUÁR 2024
  • Na konci januára boli základy zabetónované.
  • Ako prebiehala výstavba v januári si môžete pozrieť v tomto videu.
 • DECEMBER 2023
  • Začali sa stavebné práce. Terénne a výkopové práce, ktoré čiastočne spomalilo sychravé počasie a premočený terén.
  • Chlapi pod vedením direktora Dominika rozobrali starú dreváreň.
  • Ako vyzerala úvodná fáza stavby si môžete pozrieť v tomto videu.
 • NOVEMBER 2023
  • Uskutočnila sa prvá väčšia brigáda počas ktorej sme zakopávali elektrický kábel k budúcemu novému elektromeru.
  • Bola vysúťažená prvá etapa stavby.
  • Odovzdali sme stavenisko dodávateľovi stavby a následne sa začali stavebné práce na stavbe Dom Dona Luigiho.
 • OKTÓBER 2023
  • Rozhodlo sa, že verejné obstarávania budeme robiť po menších celkoch, čo nám dá väčšiu flexibilitu a môže pomôcť znížiť náklady.
 • MÁJ 2023
  • Obdržali sme posledné potrebné stavebné povolenia a rozhodnutia.
  • Zároveň sme s elektrárňami riešili aj novú prípojku pre chatu.
 • MAREC 2023
  • Projektanti dokončili navrhnuté úpravy, ktoré mali zabezpečiť zníženie nákladov na realizáciu stavby.
 • JAR 2023
  • V rámci hlavného tímu sme sa dohodli, že chata sa bude volať po našom obľúbenom don Luigim Ondrejkovi. Aký lepší pomník by sme mu mohli postaviť, než dom, ktorý bude slúžiť mladým a rodinám. Teda nový názov chaty bude Dom dona Luigiho.

Pred nami je ešte veľa práce. Aj tej v monterkách, aj tej pri hľadaní ďalších zdrojov financovania.  Ďakujeme Vám všetkým za akúkoľvek podporu. Či už materiálnu, finančnú, duchovnú, alebo zdieľaním našich príspevkov.

Čo nás k tomu priviedlo ?

Podobne ako don Luigi Ondrejka, s jeho príslovečnou dobrotou, keď organizoval nezabudnuteľné pobyty pri mori pre deti Slovenských emigrantov - "kolónie", chceme aj my vytvoriť jedinečný priestor v ktorom deti, mladí a rodiny zažijú pocit domova a prijatia.

Cieľ:

- Kvalitnejšie podmienky pre prácu s mládežou a rodinami
- Posilnenie saleziánskej výchovy v regióne
- Priestor pre duchovný, spoločenský a osobnostný rozvoj

Viac info

Prečo:

- Stará chata je v zlom technickom stave
- Rozšíriť využiteľnosť chaty a areálu
- Chýbajúca chata pre saleziánske strediská na východe

Viac info

Ako:

- Svojpomocne s podporou komunity a jej priaznivcov
- S podporou spriaznených firiem a organizácií
- Prostredníctvom dostupných dotačných schém

Viac info

Udržateľnosť:

- Prenájom priestorov na komerčné účely pre firmy (teambuilding)
- Ponuka priestorov aj iným organizáciám
- Tvorba programu pre školy a školské kolektívy

Viac info

 

Miesto výstavby objektu


Miesto objektu

Ak sa Vám tento projekt zapáčil, podporiť nás môžete:

 • Modlitbami
 • Šírením tejto myšlienky medzi ďalších dobrodincov
 • Hmotnou pomocou rôzneho charakteru
 • Osobne pri stretnutí so Saleziánom
 • Zaslaním ľubovoľnej sumy na účet  SK51 0200 0000 0043 6632 7153  s poznámkou „Nová Brezovka“

 

 

Kontaktná osoba:
Dominik Felber, SDB

0911 760 048 · bardejov@saleziani.sk

Facebook · Instagram · Saleziáni-Bardejov

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja